Magnesium als alternatieve behandeling van ADHD/ADD?

magnesium kinderen adhd druk

Kenmerken van ADHD:

 • Hyperactiviteit en beweeglijkheid.
 • Impulsiviteit.
 • Slaapproblemen, angst in het donker, nachtmerries, niet goed uitgerust in de ochtend.
 • Aandachtsproblemen: moeite met focussen door innerlijke onrust.
 • Een vluchtig korte termijn geheugen.
 • Instructies opvolgen verloopt moeizaam.
 • Onverklaarbare vermoeidheid

 

Bijwerkingen van methylefinidaat

De standaard medicijnen die voorgeschreven worden bij ADHD (ritalin, concerta, equasym, medicanet) zijn methylfenidaten: een stof die onder de opiumwet valt en dezelfde werking heeft als cocaïne! In de bijsluiter wordt aangegeven dat er vooral in de eerste weken bijwerkingen zijn! De bijwerkingen bij langdurig gebruik worden echter nauwelijks belicht! En die liegen er niet om! Kinderarts Marian Moussain - Bosc  is in de medische wereld al jaren de klokkenluider over het feit dat methylfinidaten worden voorgeschreven aan kinderen. In 2014 bracht zij de bijwerking in kaart.
De grafiek hieronder laat schokkende onderzoeksresultaten zien!

 bijwerking ritalin magnesium kinderen

Magnesium: de alternatieve behandeling van ADHD / ADD?

Een magnesiumtekort wordt in verband gebracht met de impulsiviteit en het aandachtsprobleem wat kenmerkend is voor ADHD. De Franse kinderarts Marianne Mousain - Bosc onderzocht en behandelde vele kinderen met ADHD, autisme, ADD. De overeenkomst die zij ontdekte was een bijzonder groot magnesium tekort!

"Waarom zou je kinderen met methylfenidaat (Ritalin, Concerta, Medikinet, Equasym) behandelen
als ze magnesium nodig hebben? Geef in plaats daarvan magnesium!"

Dr. M Moussain - Bosc

Marianne boekte bijzonder goede resultaten.
Natuurlijk, magnesium is geen tovermiddel.... maar wel zéér ondersteunend!

Een nóg grotere effect bereikte zij als magnesium gecombineerd werd met B6.
Deze twee werken nauw samen in het aanpakken van het aandachtsprobleem en de hyperactiviteit bij ADHD. B6 zorgt ervoor dat magnesium beter in de cellen opgenomen wordt.Bij AD(H)D is er sprake van een tekort aan de neurotransmitters dopamine en in mindere mate noradrenaline. Neurotransmitters zijn stoffen in de hersenen die ervoor zorgen dat boodschappen van de ene naar de zenuwcel worden doorgegeven. Door het tekort aan dopamine en noradrenaline kan de inhibitie (rem functie) van de hersenen niet goed worden uitgevoerd. Een andere neurotransmitter die een rol speelt is serotonine, een regulator van het dopamine-systeem.

 

Kenmerken van ADD

 • Dromerig
 • 'Vol' hoofd
 • Vermoeid, traag
 • Moeilijk een taak afmaken
 • Startproblemen
  06 - 37 44 64 69      CONTACT